on, 18-05-23, v21 

Axamobadet, Axamo

©2001 Jonkoping.net

Axamobadet, Axamo

Axamobadet ligger vid Axamosjön, 10 km väster om Jönköping. I anslutning till badet finns också en campingplats.
Axamosjön är känt för sitt varma och klara vatten..

.