on, 18-11-21, v47 

Radiomuseet i Jönköping
Tändsticksgränd 16

©2001 Jonkoping.net

Radiomuseet i Jönköping

Radiomuseet – Ett unikt museum

Sedan 1988 finns på Tändsticksområdet i Jönköping Sveriges mest omfattande Radio- och Teknikmuseum. Museets samling består av ca 3200 apparater varav nästan 1000 finns utställda.
Mer än 90 års radio- och teknikhistoria möter Dig i detta unika museum. Utöver radioapparater finns här:
fonografer, grammofoner, tråd- och bandspelare, TV-apparater och video-bandspelare, telefoner och mobiltelefoner, militär kommunikationsradioutrustning, mätinstrument och äldre kontorsmaskiner.
Museet är öppet året runt se detaljer och annan information på www.radiomuseet.com .

Jönköpings Radio- och Teknikmuseum.