ti, 20-06-02, v23 

Husqvarna Fabriksmuseum
Hakarpsvägen 1

©2001 Jonkoping.net

Husqvarna Fabriksmuseum

Husqvarna Fabriksmuseum öppnades 1993.
Det visar Husqvarna AB:s mer än 300-åriga historia och utveckling från kunglig vapen smedja till en modern storindustri.
De rikhaltiga produktsamlingarna omfattar bl a: 200 handeldvapen från flintlåsmusköter till det sist tillverkade jubileumsvapnet.
Gjutgodsprodukter från förra seklet och hushållsredskap såsom spisar, kaminer, köttkvarnar och mycket mera.
En komplett samling symaskiner, den äldsta från 1872. Cyklar från 1896, mopeder från 1952, motorcyklar från 1911 och de världsberömda tävlingsmaskinerna för TT, motocross och enduro.
Gräsklippare, stationärmotorer, röjsågar m m. Och inte att förglömma motorsågar, med den första prototypen från 1957.
I maskinhallen finns bl.a. De gamla automatmaskinerna för köttkvarnstillverkningen.

Ett par hundra meter härifrån ligger den 300-åriga gamla bebyggelsen Smedbyn.

Museet drivs idag av Huskvarna Hembygdsförening som även driver Huskvarna Stadsmuseum