ti, 20-06-02, v23 

Fågelmuseet Jönköping
Stadsparken

©2001 Jonkoping.net

Fågelmuseet Jönköping

Fågelmuseet är beläget i Jönköpings Stadspark . I en röd tegelbyggnad uppförd 1914-1915 finns dels en fågelsamling och dels en äggsamling.
Regementsläkaren Herman Nyqvist ( 1856-1923) donerade år 1913 fågelsamlingen till dåvarande Stadsparkssällskapet. Sedan Stadsparkssällskapet upplösts kom samlingen i kommunens ägo och förvaltas numera av Kulturförvaltningen.
Samlingen omfattar 1.458 exemplar av 341 arter.
Fåglarna är skjutna och uppstoppade från slutet av 1800-talet fram till 1910. Med nutida moderna jaktlagstiftning är det omöjligt att skapa en samling av denna storlek.
I en från fåglarna skild del av museet finns en förnämlig äggsamling som insamlats under en tid av närmare 100 år.
Huvuddelen av denna samling skänktes till Jönköpings stad av jägmästaren Edward Wibeck 1943. Den omfattar ca 170 svenska arter och har tillkommit genom insamlade av ägg från Jönköping- och Värnamotrakterna samt från stora delar av Norrland.
Dessutom har äggsamlingen utökats genom inköp från några andra samlingar.
Totalt finns därmed cirka 2.580 ägg av 281 arter i fågelmuseets samlingar. De äldsta äggen är 5 ägg av dvärgrördrom daterade 18 juni 1866.