fr, 20-02-21, v08 

M/S Nya Skärgården
Hamnen

©2001 Jonkoping.net

M/S Nya Skärgården

I Jönköpings hamn ligger ett fartyg som byggdes 1915 som passagerarångare, för att sedan tjänstgöra inom kustartilleriet fram till 1958. Därefter byggdes den om till sandpråm, men det har man svårt att tro när man kommer in och ser sig omkring. Med stor hjälp av originalritningarna har man åter byggt om fartyget och det är absolut ingen sandpråm längre.

Idag - etthundrasjuttio stolar, sextiofyra fönsterramar, nio soffor, sjutton bord - senare är det inte utan stolthet man kan konstatera resultatet.

Och i denna nya miljö finns det mycket man kan åtnjuta sig av bla.
Vätternkryss - Upplev södra Vättern i tre timmar.
Visingsö - En dagsutflykt från Jönköping till Visingsö. m.m.