ti, 20-06-02, v23 

Vattenledningsparken

©2001 Jonkoping.net

Vattenledningsparken

Vattenledningsområdet som ligger på höjderna sydväst om Jönköping centrum omfattar ca 260 ha.
Området är idag ett natur- och kultur område för rekreation under såväl sommar som vinter.
Kvar i området finns det gamla Åsenverket, dvs Åsendammen med sina tre infiltrationsdammar. Från 1860-talet fram till 1958 var Åsenverket den vattenreservoar som försåg Jönköpings gamla stad med vatten.
De gamla fontänerna i infiltrationsdammarna är åter i bruk och tack vare självtryck sprutar de vatten året om.
Härigenom bildas under extremt kalla vinterperioder de mest fantastiska isskulpturer.

Runt dammarna finns det fina grillplatser, många bord & bänkar i naturen, parkeringsplatser, naturstigar samt motionsspår m.m.

Information om Vattenledningsparken lämnas av Jönköpings kommuns tekniskakontor.
Tel 036-105000. eller på deras hemsida .