fr, 20-05-29, v22 

Polisen

©2001 Jonkoping.net

Polisen

Adress och telefonlista

Jönköping
Vallg. 3-5, Box 618 551 18 JÖNKÖPING
Tel. 036-30 90 00 Fax 036-30 91 73

Huskvarna
Rosenborgsg. 27, Box 35 561 21 HUSKVARNA
Tel. 036-30 92 37 Fax 036-30 92 45

Gränna
Hävdev. 1, 563 31 GRÄNNA
Tel. 0390-108 85 Fax 0390-120 86

Habo
Kärvsv. 15, Box 69, 566 22 HABO
Tel. 036-485 00 Fax 036-485 30

Mullsjö
Järnvägsg. 27, 565 21 MULLSJÖ
Tel. 0392-361 30