fr, 20-02-21, v08 

Åremma Kvarn

©2001 Jonkoping.net

Åremma Kvarn

Åremma Kvarn är en gammal kvarn, den är omnämnd i skrifter redan under 1600-talet. Idag har man renoverat upp kvarnen med hjälp av 3000 ideella arbetstimmar och kvarnen är åter i bruk.
Kvarnen ligger i ett naturskönt område i Ölsremma socken, på gränsen till Småland. Med kvarnens fina omgivningarna så är ett besök verkligen att rekommendera, helst under någon dag när kvarnen är i drift, så att ni kan köpa med er nymalt mjöl hem.