ti, 20-06-30, v27 

A6 Golfklubb
Centralvägen

©2001 Jonkoping.net

A6 Golfklubb

Två kilometer från Jönköpingscentrum ligger de 27 hålen utplacerade väl avskilda från varandra. Landskapet är väldigt spännande med riktigt gamla ekar och små dammar på sina håll, även höjd skillnaden på 110 meter från lägsta till högsta punkten säger en del om variationerna på banan.
Man har även en perfekt utsikt över Jönköping från vissa hål.
Banan är ritade av Peter Nordvall, vilket i sin tur garanterar en skotsk känsla med stora greener.

27 hål. Par 37, 36, 35. Korthålsbana 6 hål. Slope: H 20,4, D 19,6.