fr, 20-05-29, v22 

Månsarps kyrka

©2001 Jonkoping.net

Månsarps kyrka

Sevärt: Kormålning av Valdemar Lorentzon, Halmstadsgruppen, utförd i tempera på kyrktakets trä. Kormålningen framställer frälsningshistorien i två sidosviter och ett mittparti.
Altarskåp i Halländsk lind, skuret av Halmstadskonstnären Hans Fagerström 1978.
Kyrkans båda krucifix är från den gamla 1700-talskyrkan.
Textilierna i kyrkan är signerade av Kerstin Persson, ateljé Tre Bäckar i Varnhem.

Orgel: Läktarorgeln från år 1857 med 19 stämmor, byggd av A. Rosenborg, Vadstena och ombyggd av Frobenius. Kororgeln med 6 stämmor tillkom år 1978 och har byggts av J. Künkel, Lund.