ti, 20-06-02, v23 

Barnarps kyrka

©2001 Jonkoping.net

Barnarps kyrka

Sevärt: Dopfunt från ca 1200, snidat skrank från 1680. Ovanlig altartavla, genom att donatorns och makans porträtt finns där. De täcktes ursprungligen av kungaporträtt, vilka nu finns på annan plats i kyrkan. Målningar i tak och på läktarbröst av Johan Kinnerus 1730.
Orgel: Ett litet orgelpositiv fanns före Wisteniusorgeln från 1750. Av denna finns nu bara orgelfasaden kvar. Nuvarande orgel byggd 1899 av Salomon Molander, med 16 stämmor. Renoverad senast 1970 av Joh. Künkel.