ti, 20-06-02, v23 

Sofia kyrkan
Klostergatan

©2001 Jonkoping.net

Sofia kyrkan

Jönköpings invånarantal steg stadigt i slutet av 1800-talet. Det var då behovet av en stor kyrka på väster växte fram. Den 8 april 1888, kunde så biskopen Johan Andersson inviga den nya kyrkan på väster.

Kyrkan som är byggd i nygotisk stil är ritad av G.F Dahl, som också ritat Kungliga biblioteket i Stockholm. Den nygotiska stilen ger intryck av mycket ljus, luft och rymd.
I samband med den genomgripande inre renoveringen på 1950-talet, fick kyrkan en helt ny färgsättning invändigt. De gråa nyanserna byttes till mera ljusa och varma toner.
När den inre restaureringen var gjord, så var det dags för den yttre några år senare.
Man kunde då konstatera att visa detaljutformningar hade utelämnats från originalritningarna, i samband med uppförandet pga. kostnadsskäl.
Men i samband med denna restaureringen återställdes kyrkan enligt originalritningarna.