fr, 20-05-29, v22 

Kristine Kyrka
Östra Storgatan 43

©2001 Jonkoping.net

Kristine Kyrka

Grunden till Kristine Kyrka lades på Kristinadagen den 24 juli 1649. Invigningen skedde 1673 och tornet färdigställdes först 1686.
Både kyrkan och tornet förstördes dock vid storbranden 1790. Efter branden restaurerades den enligt mera nyklassicistiska stilideal; stramare med raka linjer. Ytterligare renoveringar har sedan genomförts genom åren, den senaste pågick 1998-99, då förgylldes, rengjordes och målades kyrkan om, samt att väggarna beläggdes med ny puts.