fr, 20-02-21, v08 

Rumlaborg

©2001 Jonkoping.net

Rumlaborg

Historiska händelser kring Rumlaborg:

1366 – Kung Albrekt sänder ” sina män ” till gränsslottet Rumlaborg, som blir centrum för Rumlaborgslän.

1389 – Drottning Margareta tvingar under tortyr, Albrekt att överlämna slottet och länet till henne.

1412 – Kung Erik av Pommern avsätter underfogden Peter Anderson, som varit ” en av de värsta tyranner ”

1434 – Bränner den Engelbrektska befrielse hären slottet.

1448 – Återuppbyggs slottet av Kung Karl Knutsson ( Bonde ).

1452 – Slottsfogden Eggert Krummedige gör myteri.

1464 – Beläggras slottet av Linköpingsbiskopen Kettil.

1529 – Under småläningarnas uppror mot Gustav Vasa, misslyckades Jönköpings borgare med att intaga slottet.

1611 – För att stoppa en Dansk krigshär byggs borgen om för öppet försvar.

Under 1850-talet jämnas området ut till park och får ett lusthus.

I Huskvarna stadsmuseum visas föremålen från de arkelogiska utgrävningarna samt en historia över borgen.