l, 17-06-24, v25 

Hamnpiren i Jönköping

©2001 Jonkoping.net

Hamnpiren i Jönköping

Läs om piren här.