ti, 20-06-02, v23 

Visingsö borg

©2001 Jonkoping.net

Visingsö borg

Sveriges äldsta kungaborg. Slottet uppfördes i mitten av 1100-talet för att tjäna som ett ointagbart fäste under fejderna mellan de Sverkerska och Erikska ätterna.
Läs mer på www.visingso.net