s, 20-02-16, v07 

Hakarps kyrka

©2001 Jonkoping.net

Hakarps kyrka

Hakarps kyrka är under sommaren 2004 "Sevärdhetskyrka" vilket också innebär extra aktiviteter under veckorna 34 och 35.

Äldsta uppgiften om Hakarps kyrka är från Gustav Vasas klockuppbörd 1530. 1693 gav Nils Hägerflycht sin inspektor, Johan Olsson Ståhle, i uppdrag att bygga en ny kyrka med hjälp av säteriets bönder, dagverkare och ökar.

Den nya kyrkan byggdes utanpå den gamla, som användes under hela byggnadstigen.
1694 skedde invigning av Hakarps nuvarande kyrka.
Altartavla och predikstol är från 1636. Det finns också ett 1100-talskrucifix, fantasifulla talmålningar av Edvard Orm och en unik dopängel.