fr, 20-05-29, v22 

Turistbron i Huskvarna

©2001 Jonkoping.net

Turistbron i Huskvarna

Nuvarande turistbron är från 1986 och är ca 50 m lång.

Här fanns tidigare en träbro, ritad av Carl Forsell och byggd av vapenfabriken 1920. Den äldre bron hade ett ovanligt utförande med fackverk av plank och bräder.

Redan år 1886 lät brukspatronen anlägga trappor och gångstigar för turister.


Åns nedresta fall kallas Rosendahlsfallet eller Brudslöjan. Fallet uppströms Turistbron kallas Slipstensfallen.


.