ti, 20-06-02, v23 

Komosse - Björnöleden

©2001 Jonkoping.net

Komosse - Björnöleden

Komosse tillhör Europas värdefullaste myrområden. Den är en av de största myrarna i södra Sverige. Området är så gott som orört av människan och rymmer en mångfald av olika slags våtmarker. Komosses tidlösa landskap och storslagna ödslighet är värd att upplevas många gånger. Året om!

Björnöleden
Enklaste sättet att bekanta sig med Komosse är att gå Björnöleden, den spångade vandringsled som utgår från parkeringen vid Mörkö. Leden är bara fem kilometer lång, men tar ändå vandraren tillräckligt långt ut i myrlandskapet för att bjuda på storslagna upplevelser av skönhet, tystnad och ödslighet. Vid spångens början finns en gammal torvlada som minner om forna tiders torvbrytning.