m, 18-09-24, v39 

Combitechleden 

©2001 Jonkoping.net

Combitechleden 

30 km. Leden går till största delen genom Ödestugu socken, längs E 4:an tills denna delar sig med väg 30. Leden börjar vid Combitechs fritidsanläggning Krokavadet strax norr om Holmsjön.