ti, 20-06-02, v23 

Pustaleden

©2001 Jonkoping.net

Pustaleden

Genom en ca 1km lång, ravinartad, sprick- och erosionsdal och utför den höga förkastningsbranten rinner Huskvarna ån.
Den total fallhöjden är ca 116 meter - den högsta i södra Sverige.

Bland de åtta fallen är slipstensfallet med sina 21 meter det högsta.
I ån finns också ett antal jättegrytor.
Åravinens lummighet gör den väl lämpad för ett rikt fågelliv.

Pustaleden är 2,5 km och tar ca 1 timme att gå runt.
Utmed leden kan du även se ett flertal kulturhistoriskt värdefulla byggnader så som
- Smedbyn - Husqvarna AB - Ebbes kraftstation - Örjansgården - Slottsvillan -

Under denna tur får du både natur och kultur upplevelser.

Besök gärna Jönköpings kommuns vandringsleds sida där man kan ladda ner en karta över Pustaleden