m, 19-08-19, v34 

Barnarpsleden

©2001 Jonkoping.net

Barnarpsleden

Leden är 45 km. Med start i Odensjö villaområde i 
Barnarp vandrar man genom mycket 
omväxlande natur då leden går genom delar 
av Byarum och Ödestugu socknar.